INFOKIOSK

Κάντε κλικ σε κάθε ενότητα για περισσότερα

Το συνέδριο

Kαλώς ήλθατε στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

H Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr διοργανώνουν το 2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή 11 και 12 Φεβρουαρίου 2021, μέσα από τη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP.

Το συνέδριο επιδιώκει να καταγράψει τις τρέχουσες – εγχώριες και διεθνείς- εξελίξεις στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και να αναδείξει τον ρόλο του 2ου ασφαλιστικού πυλώνα και τη σημασία της λειτουργίας των Επαγγελματικών Ταμείων στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι, τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης, τα οφέλη και τις αξίες που μπορούν να προσδώσουν στην κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις με την εξασφάλιση ενός επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου κατά τη λήξη του επαγγελματικού βίου των εργαζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της διοργάνωσης, στο link https://ethosevents.eu/event/2o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/

Η θεματολογία

PANEL I: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, Κεφαλαιοποίηση και Φορείς Παροχής Συμπληρωματικής Ασφάλισης»

Επί τάπητος θα τεθούν η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση της δημόσιας, επικουρικής ασφάλισης (1ου πυλώνα) και η εισαγωγή σε αυτήν κεφαλαιοποιητικών στοιχείων καθώς και η εν γένει ανάγκη ενίσχυσης της δομής του ασφαλιστικού συστήματος με κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά και διαφοροποίησης του συνολικού κινδύνου. Συζήτηση για την αναγκαιότητα μετάβασης προς ένα σύστημα 3 πυλώνων και εξειδίκευση της αποστολής του 2ου και του 3ου πυλώνα στον νέο ασφαλιστικό χάρτη της χώρας.

 
PANEL II: «Καταγραφή διεθνούς εμπειρίας οργάνωσης και λειτουργίας ΙΕΣΠ-ΤΕΑ και ανάλυση εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου της ΙΟRPII σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»

Παρουσίαση από ξένους υψηλούς προσκεκλημένους και δη από εκπροσώπους της αγοράς επαγγελματικής ασφάλισης, ευρωπαϊκών επαγγελματικών φορέων και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), της σωρευμένης εμπειρίας λειτουργίας του 2ου πυλώνα ασφάλισης εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς πρακτικής και των επερχόμενων εξελίξεων σε επίπεδο θέσπισης και εφαρμογής της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομολογίας περί της επαγγελματικής ασφάλισης.


PANEL IIΙ: «Εξελίξεις, Συγκυρία και Αναπτυξιακές Προοπτικές 2ου Ασφαλιστικού Πυλώνα»

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η χαρτογράφηση της τρέχουσας οικονομικής, υγειονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, η καταγραφή των επιπτώσεών της στον 2ο πυλώνα ασφάλισης και κυρίως η ιχνηλάτηση των αναπτυξιακών προοπτικών που διανοίγονται στην αγορά των επαγγελματικών ταμείων το 2021 και τα επόμενα έτη με βάση τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις και ανατροπές που δρομολογούνται από την Κυβέρνηση στην οικονομική και κοινωνική πολιτική και το Ασφαλιστικό.


PANEL IV: «Αποτελέσματα Επενδυτικής Διαχείρισης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Μελλοντικές Προοπτικές»

Υψηλόβαθμοι διαχειριστές επενδύσεων καταθέτουν την εμπειρία τους για την επενδυτική πολιτική και τα αποτελέσματα της επενδυτικής διαχείρισης των αποθεματικών κεφαλαίων των επαγγελματικών ταμείων. Ανάλυση του ρόλου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ως μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών στην παραγωγή υπεραξιών και μεγέθυνσης αποταμιευτικών κεφαλαίων προς όφελος των εργαζομένων-ασφαλισμένων μελών των επαγγελματικών ταμείων αλλά και της εθνικής οικονομίας. Κατάθεση προβλέψεων για τις μελλοντικές προοπτικές των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και την αναπροσαρμογή των επενδυτικών στρατηγικών των διαχειριστών επενδύσεων.


PANEL V: «Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ι.Ε.ΣΠ.-Τ.Ε.Α. και ανάγκη οργανωτικής ενίσχυσης του μηχανισμού εποπτείας του 2ου πυλώνα»

Ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας που σηματοδοτεί η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της 2ης Κοινοτικής Οδηγίας για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με τον Ν. 4680/2020. Πώς μπορούν τα Επαγγελματικά Ταμεία να αποτελέσουν ένα πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια των κοινωνικών εταίρων και της ελληνικής οικονομίας; Καταγραφή εμπειρίας λειτουργικής διαχείρισης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης από εξειδικευμένα στελέχη-παρόχους υπηρεσιών της αγοράς επαγγελματικής ασφάλισης. Αξιολόγηση και προτάσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του εποπτικού θεσμικού πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων.


PANEL VΙ : «Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης και Συμπληρωματικές Παροχές Υγείας. Συμπράξεις 2ου & 3ου Πυλώνα Ασφάλισης. Ανάπτυξη θεσμού Επαγγελματικής Ασφάλισης»
 
Καταγραφή της εμπειρίας των επαγγελματικών ταμείων από την παροχή ολοκληρωμένων συμπληρωματικών παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προς τα ασφαλισμένα τους μέλη με πολύ ανταγωνιστική σχέση κόστους-οφέλους. Ανάλυση των προγραμμάτων παροχών υγείας που προσφέρουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (β΄πυλώνας) σε συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα είτε με απευθείας συμφωνίες με αυτά είτε μέσω συμπράξεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (γ΄ πυλώνας). Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την σύναψη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ φορέων του 2ου και του 3ου ασφαλιστικού πυλώνα για την παροχή ολοκληρωμένων συμπληρωματικών ασφαλιστικών παροχών σε μεγάλες επαγγελματικές ομάδες, καθώς και η εν εξελίξει αναπτυξιακή διαδικασία του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης με τη δημιουργία νέων ΤΕΑ .

Ομιλητές

Πρόγραμμα

Sponsors

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων